Geschiedenis

De vereniging van Vrienden van het Gemeentemuseum Helmond werd opgericht door Mw. J.H. van Lokven uit Mierlo en Mw. E.L.C.T. Geerts-van Osch uit Helmond. Volgens de door notaris Mostermans op 18 juni 1986 opgemaakte statuten, is de juiste omschrijving van de doelstelling:
"Het bevorderen van de belangen van het Gemeentemuseum te Helmond door ondermeer daarvoor fondsen - met name gelden - te verwerven en te beheren en voorts het bevorderen van de belangstelling voor kunst en geschiedenis".
In haar vijfentwintigjarig bestaan is het successievelijk een bloeiende vereniging geworden die, behalve het nastreven van de ideŽle doelstelling, zich ook bezighoudt met het aanbieden van een aantrekkelijk pakket aan activiteiten voor de leden, zoals reizen, filmmiddagen, lezingen en toneel- en muziekavonden.
De vereniging is lid van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, waarmee zij een geregeld contact onderhoudt.

Op 29 oktober 2011 werd door de Vereniging van Vrienden van het Gemeentemuseum Helmond haar 25-jarig bestaan gevierd met een Ledendag van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea in het Gemeentemuseum te Helmond en een feestelijke bijeenkomst van de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gemeentemuseum Helmond.
Tijdens de najaarsbijeenkomst, te Helmond, van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, werd door Drs. Ger Jacobs een lezing gehouden met als titel: Een nimf in Helmond Tijdens de bijeenkomst van de Vereniging van Vrienden van het Gemeentemuseum Helmond werd door het bestuur van de vereniging een aantal kunstwerken aangeboden: Presentatie kunstwerken
Tijdens de jubileumbijeenkomst van de leden werd ook het Jubileumboek "VRIENDEN" gepresenteerd en gratis beschikbaar gesteld voor alle leden.