Bestuur

Bestuursleden
voorzitter:Dhr. ir. D.N. Vlugt MBA
secretaris:Mw. mr. M.P.J. van den Broek
penningmeester:Dhr. A.H.A.J. Schreppers
lid:Dhr. dr. G.T.A. Jacobs
lid:Dhr. A.J.W. Snels

Secretariaat
Postbus 59
5700 AB  Helmond


De LEDENVERGADERING wordt gehouden op dinsdag 7 april 2015,
in de aula van het Jan van Brabant College, Molenstraat 191, Helmond.


Dhr. mr. H.J.M.G. Brants Dhr. drs. G.T.A. Jacobs Dhr. ir. D.N. Vlugt Dhr. drs. J.F. van der Elst Dhr. A.J.B.W. Dingen R.A. Dhr. L.P.J. van Tilburg Mw. M.J.G.W.E. Beaumont-van Stekelenburg Dhr. A.J.W. Snels