Reizen en activiteiten

  Reis- en activiteitencommissie 
  Meerdaagse
    reizen          
  Dag    
    reizen 
  Lezingen 
  Films 
  Theater 
  Diversen 
Om het lidmaatschap voor de leden aantrekkelijk te maken is wijlen de heer Fried van der Aa, niet lang na de oprichting, begonnen met het organiseren van dagexcursies en meerdaagse reizen. Na zijn plotselinge overlijden in maart 2002, werd een reiscommissie onder voorzitterschap van de heer Leo van Tilburg in het leven geroepen om deze taak over te nemen. Deze commissie heeft vanaf januari 2006 haar taken uitgebreid met het organiseren van filmmiddagen in het Filmhuis. Sinds april 2007 organiseert zij ook, samen met de directie van het Speelhuis, het bijwonen van voorstellingen tegen speciale entreeprijzen. Aanvankelijk uitsluitend toneelvoorstellingen, maar later werden daar ook muziekavonden aan toegevoegd. Verder organiseert de commissie enkele malen per jaar lezingen voor de leden. Gezien de diversiteit aan activiteiten werd de naam "reiscommissie" veranderd in "reis- en activiteitencommissie". Vanaf 16 april 2012 is de heer Ad Snels voorzitter van de reis- en activiteitencommissie.

Actueel reis- en activiteitenprogramma
activiteitdatumomschrijving
Meerdaagse reis
46 deelnemers
Voorjaar 2015
4 t/m 11 mei  
Madrid-Toledo en omgeving
Dagreis
47 deelnemers
25 april 2015 Kröller-Müller Museum
Lezing7 april 2015Leven en werk El Greco
Film20 april 2015Il Capitale Umano