Welkom

Zie nieuwe website als deel van website Museum Helmond

Het Gemeentemuseum Helmond heeft een eigen Vereniging van Vrienden. Het doel van de vereniging is onder meer het bevorderen van de belangen van het museum, door daarvoor fondsen met name gelden te verwerven en te beheren en hiervoor op gezette tijden, in overleg met de museumdirectie, kunstaankopen voor het museum te doen. De lidmaatschapsgelden van de leden vormen een van de voornaamste bijdragen aan deze fondsen. Verder wil de vereniging de belangstelling voor kunst en cultuur in de regio Helmond bevorderen.
De vereniging is lid van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea.

Draagt u het museum een warm hart toe, word dan lid!

De voordelen van het lidmaatschap zijn:
  • u hebt gratis toegang tot het Gemeentemuseum Helmond;
  • u wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van het Gemeentemuseum en ontvangt uitnodigingen voor de openingen van nieuwe tentoonstellingen;
  • u wordt een keer per jaar de gast van het museum voor een speciale, voor de leden georganiseerde activiteit;
  • u krijgt korting op een aantal publicaties van het museum;
  • u ontvangt uitnodigingen voor de culturele dag- en meerdaagse reizen die onze vereniging organiseert;
  • u ontvangt een uitnodiging voor de jaarvergadering. Deze wordt meestal opgeluisterd met een interessante lezing of een ander cultureel gebeuren, gevolgd door een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje;
  • u kunt deelnemen aan de filmmiddagen die wij organiseren in samenwerking met De Cacaofabriek en aan theatervoorstellingen die aanbevolen worden in samenwerking met Theater Speelhuis.

Zowel particulieren als bedrijven en instellingen kunnen zich aanmelden.


Lidmaatschappen

Als lid van de Vereniging van Vrienden betaalt u een jaarlijkse contributie op basis van onderstaand schema. Als u wenst, kunt u dit bedrag uiteraard verhogen.

Persoonlijk lidmaatschap 25,00

Gezinslidmaatschap 35,00

Begunstiger 125,00
U ontvangt hetzelfde als de leden. Bovendien krijgt u alle eigen publicaties van het museum.

Beschermer 450,00
Hier geldt hetzelfde als voor de begunstiger.
De vereniging streeft in haar contacten met de beschermers naar een speciale band met het museum.